Historia

Helluntaiherätyksen historiaa

Helluntaiherätyksen katsotaan alkaneen vuonna 1901 Yhdysvalloissa, josta se levisi vuosisadan ensimmäisinä vuosikymmeninä ympäri maailman. Hengellisen liikehdinnän alkuunpanijana oli niin sanottu helluntaikokemus: Pyhällä Hengellä täyttyminen sekä kielilläpuhumisen ja muiden armolahjojen esiintyminen. Liikkeen nopea kasvu on ollut 1900-luvun kirkkohistorian erityisilmiö.

Mouhijärven helluntaiseurakunnan historiaa
Seurakunnan juuret ulottuvat viime vuosisadan alkuun, noin vuoteen 1910 ja siitä eteenpäin.

Varsinainen helluntaiherätys Mouhijärvellä alkoi 1930 Topias Sutelan ja Tarmo Pohjalan toiminnan kautta. Herätys kosketti ennen kaikkea Mierola-Tervamäen suunnilla asuvien ihmisten sydämiä. Kokouksia jatkettiin syksyllä Tarmo Pohjalan ja Antti Rautavan julistaessa evankeliumia. Herätys alkoi parin kokouksen jälkeen. Helmikuussa 1931 oli uskoontulleita jo 35. Uskoontulleita kastettiin yleensä Kirkkojärvessä, kastajina Tarmo Pohjala ja Eino Heinonen.

Mouhijärven helluntaiseurakunta järjestäytyi seurakunnaksi 1.10.1936, siihen liittyi 23 henkeä. Sen ensimmäiseksi nimeksi tuli ”Helluntaiseurakunta Mouhijärvellä”. Seurakunta kokoontui pääasiassa kodeissa kolme kertaa viikossa, jopa useammin. Alusta alkaen srk teki kirjallisuustyötä ja lapsityötä.

Vuonna 1964 seurakunta sai ensimmäisen työntekijän, Lauri Väyrysen perheen. Hän palveli seurakuntaa vuoteen 1966 saakka. Yleisen valistuksen mukaan mouhijärviläisten suhtautuminen helluntailaisuuteen on muuttunut, mutta vielä kesällä 1985 kaadettiin kahdesti kokousteltta ja revittiin äänenvahvistimien johdot irti kesken kokouksen.

Mouhijärven helluntaiseurakunta on osallistunut myös lähetystyöhön. Ensimmäisenä lähettinä tuettiin Anna Mäkisen toimintaa Kiinassa. Myöhemmin tuettiin Jouko ja Lahja Kosken toimintaa Keniassa usean muun Satakunnan helluntaiseurakunnan kanssa.

Seurakunnan toiminta oli 70-luvulla hiljaiseloa. Kuolleisuus oli seurakunnan ikärakenteesta johtuen suhteellisen suuri, jäsenluku kääntyi laskuun. 80-luvulla koitti jälleen virvoituksen ajat. Vuosina 1986-1987 oli herätystä ja useita kastettiin. Paikkakunnalle muutti myös muualta uskovia perheitä. Kasvu kuitenkin oli lyhytaikaista. Seurakunta on jäsenmäärältään edelleen pienempiä Suomessa. Seurakunta on kuitenkin antanut merkittävän panoksen yhteistoiminnassa toisten seurakuntien kanssa.

Seurakunnan 80-vuotisjuhlaa vietettiin kesällä 2016 telttajuhlien muodossa oman kiinteistön pihalla.

Lainaukset kirjasta Seurakunnan tie Jerusalemista Satakuntaan, Taisto Vahtera